BBlogger      Facebook      YouTube      Newsletter
Teleskop Austria Logo

.

SWapo80az4
748  711.00 EUR

80/600 Black Diamond ED-APO auf AZ4 Montierung mit ...
FS60CB
759.90 EUR


Takahashi FS-60CB, nur Tubus
FS60CB-K
1049.90 EUR


Takahashi FS-60CB, Tubus Komplettpaket
FOA60
1349.90 EUR


Takahashi FOA-60, nur Tubus
FOA60-K
1699.90 EUR


Takahashi FOA-60, Tubus Komplettpaket